Stichting Vamana
© webdesign by
Dankzij de steun van vele donateurs heeft stichting Vamana een activiteitencentrum kunnen bouwen: Seva Sadan . Dit betekent 'buurthuis'.
In december 2008 is het activiteitencentrum feestelijk in gebruik genomen.
Seva Sadan is het hart van onze Stichting en hier vinden verschillende programma's plaats. Onze huidige projecten hebben betrekking op:
Activiteitencentrum Seva Sadan
Het huidige project van Stichting Vamana richt zich op de bewoners van de dorpjes rondom de theeplantage Sayedabad, 50 kilometer van Siliguri. Uitgangspunt is het vergroten van de kansen op een beter bestaan door opleidingen, werkgelegenheid, vergroten van inkomsten en basis-zorg.
Medische hulp
Huiswerkbegeleiding
Computertraining
Voedselprogramma
Opleiding tot coupeuse
Verstrekken van microkredieten

Volgende of terug naar projecten