Stichting Vamana
Spreekt het werk van Stichting Vamana ook u aan? Steunt u ons dan! Iedere bijdrage is welkom!
© webdesign by
Hoe steunt u Stiching Vamana?
Stichting Vamana is voor het verkrijgen van geld voor een groot deel afhankelijk van giften. U kunt uw gift overmaken op giro 4513754 t.n.v. Stichting Vamana te Huizen.
Ook organiseren wij regelmatig acties waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de bewoners van Siliguri. Kijk hier of er een actie in uw buurt plaatsvindt.
Andere inkomsten worden verkregen uit de verkoop van onze producten van het naaiatelier.
Stichting Vamana op uw school of vereniging?
Uiteraard ondersteunen wij u graag bij het voeren van een fondsenwervende actie in uw kerk, bij uw vereniging of op uw school. Jan Willem en Mariska helpen u daar graag bij. Er hebben inmiddels een aantal zeer succesvolle acties plaatsgehad! Lees hier meer ter inspiratie.
We zijn bijzonder dankbaar voor de bijdrage van onze vaste donateurs:
• CSK Ede
afdeling Radiologie LUMC
Viviumzorggroep uit Naarden
• Giften van familie, vrienden en kennissen