Stichting Vamana
Het huidige project van Stichting Vamana richt zich op de bewoners van de dorpjes rondom de theeplantage Sayedabad, 50 kilometer van Siliguri. Uitgangspunt is het vergroten van de kansen op een beter bestaan door opleidingen, werkgelegenheid, vergroten van inkomsten en basis-zorg.
© webdesign by
Het verlenen van microkredieten aan bewoners van de theeplantage is een effectieve manier om de bevolking te ondersteunen zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Met dit geld starten zijn hun eigen bedrijfje of kopen ze kunstmest zodat de oogst wordt vergroot. Het gaat om kleine bedragen. Meestal rond de 100 euro. Inmiddels hebben tientallen mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat er al kredieten worden terugbetaald geeft aan dat dit een succesvolle aanvulling op ons programma is.

Verstrekken van microkredieten
Volgende of terug naar projecten