Stichting Vamana
© webdesign by
De inwoners van de plantage en omliggende dorpen kunnen in het activiteitencentrum Seva Sadan wekelijks terecht voor medische consulten. Medicijnen worden gratis of tegen een kleine vergoeding verstrekt. Indien nodig kunnen patiënten worden opgenomen in een armenziekenhuis in Siliguri. Stichting Vamana heeft hierover afspraken gemaakt met de leiding van het ziekenhuis. Hierdoor beschikt deze gemeenschap over een medische basisvoorziening.
Medische hulp
Het huidige project van Stichting Vamana richt zich op de bewoners van de dorpjes rondom de theeplantage Sayedabad, 50 kilometer van Siliguri. Uitgangspunt is het vergroten van de kansen op een beter bestaan door opleidingen, werkgelegenheid, vergroten van inkomsten en basis-zorg.
Volgende of terug naar projecten