Stichting Vamana
Het huidige project van Stichting Vamana richt zich op de bewoners van de dorpjes rondom de theeplantage Sayedabad, 50 kilometer van Siliguri. Uitgangspunt is het vergroten van de kansen op een beter bestaan door opleidingen, werkgelegenheid, vergroten van inkomsten en basis-zorg.
© webdesign by
In 2009 startte de huiswerkbegeleiding voor kinderen in de lagere schoolleeftijd. Het reguliere onderwijs is in India doorgaans van een lage kwaliteit. Door huiswerkbegeleiding halen de kinderen betere resultaten waardoor ze makkelijker kunnen doorstromen naar vervolg onderwijs. Daarnaast zijn veel ouders analfabeet en kunnen zij de kinderen niet helpen met hun huiswerk. Inmiddels ondersteunen we nu ruim 60 schoolkinderen uit de omliggende dorpen. Deze kinderen krijgen hierdoor een betere kans op een goede opleiding.
Huiswerkbegeleiding
Volgende of terug naar projecten